Synonym für Predigtstuhl

Predigtstuhl - Substantiv

Predigtstuhl - Synonyme mit Bedeutung

Sonstige 1 (Substantiv)

Sonstige 2 (Substantiv)