Synonym für inflexibel

inflexibel

inflexibel - Synonyme mit Bedeutung

hart - Bedeutung für inflexibel (Adjektiv)

unelastisch - Bedeutung für inflexibel (Adjektiv)

Sonstige 1

Sonstige 2 (Adjektiv)

Sonstige 3 (Adjektiv)

Sonstige 4 (Adjektiv)

Sonstige 5 (Adjektiv)

Sonstige 6

Sonstige 7 (Adjektiv)

Sonstige 8 (Adjektiv)

Sonstige 9 (Adjektiv)