Synonyme für Xerocomus chrysenteron

3 Synonyme in einer Gruppe

Synonyme, die Xerocomus chrysenteron enthalten

Ähnliche Synonyme wie Xerocomus chrysenteron

Xerocomus badius, Xerocomus subtomentosus