Synonym für Pflänzling

Pflänzling - Substantiv

Pflänzling - Synonyme mit Bedeutung

Setzling - Bedeutung für Pflänzling (Substantiv)

Schössling - Bedeutung für Pflänzling (Substantiv)

Sonstige 1 (Substantiv)

Sonstige 2 (Substantiv)

Sonstige 3 (Substantiv)