Synonym für akut

akut - Adjektiv

akut - Synonyme mit Bedeutung

aktuell - Bedeutung für akut (Adjektiv)

bedrohlich - Bedeutung für akut (Adjektiv)

eilig - Bedeutung für akut (Adjektiv)

riskant - Bedeutung für akut (Adjektiv)

spontan - Bedeutung für akut (Adjektiv)

Sonstige 1 (Adjektiv)

Sonstige 2 (Adjektiv)

Sonstige 3 (Substantiv)

Sonstige 4

Sonstige 5 (Adjektiv)